zoek
share

Privacy Statement

Popcentrale is er voor iedereen die iets wil met muziek. Of je nu wilt optreden, repeteren of iets wil organiseren, bij de Popcentrale kun je er terecht. Om dit werkbaar te kunnen maken hebben wij soms (persoons)gegevens van je nodig. Wat we precies van je vragen en hoe we daarmee omgaan wordt uitgelegd in onze onderstaande privacy statement.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Popcentrale verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hoeveel van onderstaande gegevens wij van je verwerken hangt af van de vorm waarop je met de Popcentrale in contact bent, bijvoorbeeld als je komt optreden, oefenruimtes reserveert, materialen huurt of mailcontact met ons hebt. 

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam
- Geslacht
- Geboortedatum
- Geboorteplaats
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Bankrekeningnummer
- Paspoortkopie

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

Onze website en/of dienst verzamelt geen gegevens over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via geert@popcentrale.nl, dan zullen wij deze informatie verwijderen.

Met welk doel wij persoonsgegevens verwerken

optredens

Wanneer je bij ons komt optreden en je wordt hiervoor betaald op basis van een gageverklaring dan verwerken wij hiervoor een kopie van je paspoort of identiteitskaart, NAW-gegevens en bankrekeningnummer. Dit is een verplichting van de Belastingdienst.

RESERVERINGEN

Wanneer je een oefenruimte wilt boeken kan dat via onze website, telefonische en fysiek aan de bar. Wel moeten hiervoor gegevens van je worden geregistreerd in het reserveringssysteem Baroom. Deze gegevens worden alleen verwerkt om onze dienst te kunnen verlenen.

KAARTVERKOOP

Wanneer je online kaartjes koopt voor één van onze evenementen dien je hiervoor een account aan te maken in ons ticketsysteem Stager. Voor dit account zijn persoonlijke gegevens nodig. Wij gebruiken deze gegevens om je de tickets toe te sturen, om je identiteit vast te kunnen stellen als wij de geldigheid van tickets controleren, voor onderzoek over publieksbereik te doen, bezoekers op de hoogte te houden over eventuele veranderingen van het evenement en bezoekers te informeren over vergelijkbare evenementen. De gegevens worden opgeslagen op beveiligde servers van Stager. Met Stager heeft de Popcentrale een verwerkersovereenkomst afgesloten. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Nieuwsbrieven

De Popcentrale verspreidt een nieuwsbrief waar je je op kunt abonneren. Hiervoor verwerken wij alleen een mailadres en deze alleen gebruikt voor verspreiding van de nieuwsbrief. Mocht je je willen afmelden voor de nieuwsbrief kan dit onder aan de mail waar de nieuwsbrief in wordt verzonden.

PROMOTIE & beeldmateriaal

De Popcentrale streeft er naar om muzikanten en artiesten een kans te geven zich te ontwikkelen op ons podium. Bij veel van onze evenementen wordt foto- of filmmateriaal gemaakt. Deze beelden worden voornamelijk gebruikt voor verspreiding op onze website en sociale media om de sfeer van de evenementen weer te geven. Als je bij ons een evenement bezoekt bestaat er een kans dat je wordt gefotografeerd of gefilmd. Het is onmogelijk om van iedereen toestemming te verkrijgen voor deze beeldopname dus het is goed om je hiervan bewust te zijn. Je hebt wel het recht om bezwaar te maken tegen de publicatie in het geval je op dit materiaal herkenbaar in beeld bent. Neem daarvoor contact op met bart@popcentrale.nl of pr@popcentrale.nl. Wij verkopen deze beelden nooit door aan derden.


Mocht er beeldmateriaal gebruikt worden ter promotie van onze evenementen of diensten dan wordt daar eerst toestemming voor gevraagd bij de desbetreffende personen of ouders/voogd bij personen onder de 16 jaar.

BEWAARTERMIJN

De Popcentrale bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: 

Aanleiding

Bewaartermijn

Reden

Optreden

Mailcontact

5 jaar

 

 

Het terugvinden van gemaakte afspraken en eventuele samenwerkingen voor de toekomst.

Persoonsgegevens

5 jaar

Het behartigen van de belangen van de artiest

Gegevens betaling

7 jaar

Bewaarplicht Belastingdienst

Reserveringen en oefenruimtes

Persoonsgegevens

1 jaar na laatste activiteit

Het gebruiken van de boekingsmodule

Kaartverkoop

Persoonsgegevens

5 jaar

Het analyseren van trends in ticketverkoop

Nieuwsbrief

Persoonsgegevens

5 jaar

 

Promotiemateriaal

Beeldmateriaal

7 jaar

Het opbouwen van een archief over de activiteiten en de organisatie

 

derden

De Popcentrale verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. De persoonsgegevens worden wel gedeeld en verwerkt door de applicaties voor de ticketverkoop (Stager) en het reserveren van een oefenruimte (Baroom). Popcentrale blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies

Popcentrale gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Popcentrale en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar bart@popcentrale.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Wijzigingen

Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen van deze site kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

BEVEILIGING

De Popcentrale neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via bart@popcentrale.nl.

Contactgegevens

www.popcentrale.nl
Noordendijk 148
3311 RR Dordrecht
088-8885350

Jeroen van Rumph is de Functionaris Gegevensbescherming van de Stichting Cultuureducatie Zuid-Holland-Zuid waar de Popcentrale onderdeel van is. De FG is te bereiken via jeroen.van.rumph@tobe.nl, 088-888 5311

 

Onze tips

We ontvangen graag je feedback over deze pagina of website, laat ons weten wat we kunnen verbeteren!