terug

Huisregels

In Popcentrale ben je verplicht je te houden aan de huisregels en gebruiksregels van Popcentrale en dien je de aanwijzingen van onze medewerkers op te volgen.

1. In Popcentrale geldt een legitimatieplicht. Indien een medewerker van Popcentrale je vraagt je te legitimeren, dien je een geldig legitimatiebewijs te tonen.
2. Bij toegangscontrole of fouillering dien je mee te werken. Weiger je dit, dan kan je de toegang ontzegd worden.
3. Eigen drank of etenswaar meebrengen is niet toegestaan.
4. Alcoholmisbruik is verboden. Popcentrale schenkt alleen licht-alcoholische dranken en frisdrank. Aan personen jonger dan 18 jaar worden geen alcoholische dranken geschonken.
5. Handel in en gebruik van soft- en harddrugs is ten strengste verboden.
6. Op elke vorm van agressief of discriminerend gedrag volgt een ontzegging.
7. Glaswerk en drankjes moeten in het gebouw blijven.
8. Wapens en/of voorwerpen die als wapen gebruikt kunnen worden, zijn niet toegestaan.
9. Huisdieren zijn niet toegestaan.
10. Houd rekening met elkaar en met de buren, overlast in de omgeving van de Popcentrale wordt niet toegestaan.
11. Binnen mag niet gerookt worden.
12. De oefenruimtes mogen alleen gebruikt worden voor muzikale activiteiten. Bij het gebruik voor andere activiteiten zal de toegang tot de ruimtes ontzegd worden.
13. Overtreding van deze regels kan uitzetting tot gevolg hebben.
14. Van overtreding van de wet, zoals vernieling, diefstal, seksuele intimidatie of openlijke geweldpleging wordt altijd aangifte gedaan bij de politie en hierop volgt een ontzegging van de toegang.
15. Voor concerten in Popcentrale geldt geen minimumleeftijd, maar bezoekers jonger dan 16 jaar dienen wel begeleid te worden door een volwassene (18+).

terug