terug

klacht melden

Popcentrale ontvangt en bedient wekelijks vele klanten. Wij stellen daarbij alles in het werk om je deelname en/of verblijf zo prettig mogelijk te maken.
Heb je desondanks een klacht? Meld het ons en wij doen ons uiterste best de klacht op te lossen. Hiermee verbeteren wij bovendien meteen onze dienstverlening.

Klachten over ongewenst gedrag
Popcentrale is onderdeel van Stichting Cultuureducatie. SCe is aangesloten bij de brancheregeling voor professionele opvang bij ongewenst gedrag. Onder ongewenst gedrag wordt verstaan: seksuele intimidatie, pesten, discriminatie, agressie en geweld. Deze regeling geldt voor iedereen die bij SCe komt of van de diensten van SCe gebruik maakt. Een klacht over ongewenst gedrag kan direct worden ingediend bij één van onze externe vertrouwenspersonen.

Voor klanten en deelnemers, dienstverleners of leveranciers
Voorklanten van SOC, ToBe en Popcentrale en anderen die met ons in contact staan of aan onze activiteiten deelnemen is er een meldpunt vertrouwenspersoon via Report App/Partners in Vertrouwen. HIER vind je de telefoonnummers en mailadressen van de bij de aangesloten vertrouwenspersonen. Vanzelfsprekend wordt een melding strikt vertrouwelijk behandeld.  

Voor medewerkers
Voor medewerkers (in dienst, stage, zzp en vrijwillig) geldt dat zij contact kunnen opnemen met een extern vertrouwenspersoon via Mores Online via 088-1119950 of mores@devertrouwenspersoon.nl.

terug