terug

klacht melden

Popcentrale ontvangt en bedient wekelijks vele klanten. Wij stellen daarbij alles in het werk om je deelname en/of verblijf zo prettig mogelijk te maken.
Heb je desondanks een klacht? Meld het ons en wij doen ons uiterste best de klacht op te lossen. Hiermee verbeteren wij bovendien meteen onze dienstverlening.

Klachten over ongewenst gedrag
Popcentrale is onderdeel van Stichting Cultuureducatie. SCe is aangesloten bij de brancheregeling voor professionele opvang bij ongewenst gedrag. Onder ongewenst gedrag wordt verstaan: seksuele intimidatie, pesten, discriminatie, agressie en geweld. Deze regeling geldt voor iedereen die bij SCe komt of van de diensten van SCe gebruik maakt. Een klacht over ongewenst gedrag kan direct worden ingediend bij de externe vertrouwenspersoon. De externe vertrouwenspersoon van SCe – en van alle centra voor de kunsten – is geregeld via ArboNed.

Centraal meldpunt extern vertrouwenspersoon: 0800 – 0204 204
Het nummer is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.30 uur – 17.00 uur.

Psychosociale hulp bij calamiteiten: 0900 – 53 53541
De Calamiteitenservice van ArboNed is 24/7 bereikbaar voor psychosociale hulp van slachtoffers of getuigen van schokkende gebeurtenissen. Denk hierbij aaneen bedrijfsongeluk, geweldsdelict of andere ingrijpende gebeurtenis.

Lees HIER de volledige regeling op de website SCe.

terug